نرم افزار آنالیز ساختار الکترونیکی مولکول ها Chemissian

15,000 تومان

بررسی ماهیت پیوند در مولکول /ساخت نمودار سطح انرژی از مولکول های اوربیتال
شناسه محصول: G6 دسته:

توضیحات

sabad1