مجموعه استخراج

15,000 تومان

محتویات مجموعه:

HANDBOOK OF EXTRACTIVE METALLURGY
Extractive ametallurgy of acopper.pdf
Extractive Metallurgy of Copper (4th edition).pdf
extractive metallurgy of copper.pdf
Extractive Metallurgy of Copper1.pdf
Handbook of Extractive Metallurgy, Vol 3.pdf
Handbook of Extractive Metallurgy, Vol 4.pdf
handbook_of_extractive_metallurgy_ii.pdf

شناسه محصول: A13 دسته:

توضیحات

sabad1