دفتر انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی

  • فولادشهرِ اصفهان - آ2 - یونیت 31 - بلوک ب2 - شماره 45

  • کد پستی : 8491875833

  • 09368970750

  • 03152627994

  • فکس: 02189779240

  • info.samme@gmail.com

  • دبیر : مهندس هومن باغبان